محصولات جديد

DJ Soft FlStudio 20
DJ Soft FlStudio 20 24,000 تومان
نرم افزار Office 2016
نرم افزار Office 2016 15,000 تومان
Office 2019
Office 2019 19,500 تومان
Mathworks Matlab R2019a
Mathworks Matlab R2019a 24,000 تومان

گروه محصولات

    در صورتي كه تخلفي در فروش محصولات در فروتل مشاهده نموديد لطفاً آن را اطلاع دهيد تا بازرسي فروتل سريعاً پيگيري كند و اقدامات مقتضي انجام گيرد.

    از جمله موارد تخلف :

    فروش محصول غير مجاز و خلاف قوانين جاري شرع و قوانين جمهوري اسلامي ايران ، فروش محصول كپي برداري شده بدون اجازه مؤلف با توليد كننده اصلي محصول ، فروش محصول خلاف عفت عمومي و موازين اخلاقي و...