محصولات جديد

میوه خوری حصیری
میوه خوری حصیری 90,000 تومان
Carpet And Sofa
Carpet And Sofa 45,000 تومان
Polish And Shine
Polish And Shine 45,000 تومان

گروه محصولات

    در صورتي كه تخلفي در فروش محصولات در فروتل مشاهده نموديد لطفاً آن را اطلاع دهيد تا بازرسي فروتل سريعاً پيگيري كند و اقدامات مقتضي انجام گيرد.

    از جمله موارد تخلف :

    فروش محصول غير مجاز و خلاف قوانين جاري شرع و قوانين جمهوري اسلامي ايران ، فروش محصول كپي برداري شده بدون اجازه مؤلف با توليد كننده اصلي محصول ، فروش محصول خلاف عفت عمومي و موازين اخلاقي و...